Brf Verdandis
          brevlådaKontakt med Brf Verdandi

Postadress
Brf Verdandi i Uppsala
Frodegatan 2 B
753 27 Uppsala

E-postadress
info@brfverdandi.se

Ordförande
Nils Holmqvist

Kassör
Susanna Petersén

Ekonomisk förvaltning
Visma Services AB
Telefonnummer: 018-57 22 50
E-postadress: uppsala@vismaservices.se