Utsikt mot
          stationsområdet 3 januari 2007Uppsala resecentrum

Frodegatan 2 ligger i direkt anslutning till Uppsala resecentrum som byggdes om 2005-2011. Hotell, butiker, restauranger, kontor och parkeringsgarage byggdes på grannfastigheten.

Man underlättade även för passage mellan de östra och västra stadsdelarna genom att bygga en järnvägsundergång, Centralpassagen, för fotgängare och cyklister.

Frodeparken, som ligger invid vårt hus, gjordes om från grunden och fick nya planteringar, gångar, sittplatser och lekplatser.