Stadgar från 1927Stadgar

Brf Verdandis sadgar antogs vid föreningens stämma 2005-03-06 och finns att ladda hem här nedan. De ursprungliga stadgarna (bilden till höger) antogs 1927-03-22.

PDF Brf Verdandi i Uppsalas stadgar